Οι οκτώ βασικοί άξονες της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία

1066
Οι οκτώ βασικοί άξονες της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία

Οι οκτώ βασικοί άξονες της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία

Στην 4η Περιβαλλοντική Συνέλευση του ΟΗΕ (UNEA 4), η οποία διεξάγεται ανά διετία στο Ναϊρόμπι, με κύριο θέμα εφέτος «Καινοτόμες λύσεις για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση», συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να θεωρείται εχθρός της οικολογίας και του περιβάλλοντος, καθώς υπάρχουν τρόποι να επιτύχουμε την οικονομική ευημερία με βιώσιμο τρόπο. Υπογράμμισε, δε, ότι η σύνδεση της οικονομίας και της απασχόλησης με το περιβάλλον και την οικολογία είναι μονόδρομος.

Στην Ελλάδα έχουν εκπονηθεί ήδη και αποτελούν μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, όπου περιλαμβάνεται ένα λεπτομερές πρόγραμμα δράσης με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

  • Την αύξηση της ανακύκλωσης, μέσω της υιοθέτησης φιλόδοξων στόχων και τη βελτίωση των κανόνων λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης, έτσι ώστε να καλύπτουν το σύνολο του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων ορισμένων προϊόντων,
  • Την εφαρμογή της αρχής “πληρώνω όσο πετάω” από τους δήμους,
  • Την εισαγωγή του τέλους κυκλικής οικονομίας για την αποθάρρυνση της υγειονομικής ταφής,
  • Μέτρα για τη μείωση της χρήσης ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης,
  • Την απομάκρυνση διοικητικών εμποδίων για τα δευτερογενή υλικά;
  • Την προώθηση της “βιομηχανικής συμβίωσης”.
  • Την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης,
  • Την προώθηση του βιοαερίου.

Τέλος, κλείνοντας την παρέμβασή του, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι η συνεργασία στα περιβαλλοντικά θέματα μπορεί να είναι ο καταλύτης για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε περιφερειακό επίπεδο και ως χαρακτηριστικά παραδείγματα στην κατεύθυνση αυτή ανέφερε τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς επίσης και τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, που συνδέουν το περιβάλλον και τον έλεγχο της ρύπανσης με την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη φιλία στην περιοχή της Μεσογείου.

Πηγή: greenagenda.gr